Co dokładnie robimy?

Nasza główna działalność polega na:

-wykonywaniu projektów budowlanych budynków i obiektów budowlanych takich jak:
budynki: mieszkalne, letniskowe, gospodarcze, inwentarskie, usługowe,
obiekty: budowlane: wiaty, silosy, płyty gnojowe, zbiorniki, szamba,

-wykonywaniu inwentaryzacji,

-wykonywaniu ocen technicznych,

-przygotowywaniu dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,

-przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia budowy
bądź wykonania robót budowlanych, a także do zmiany sposobu użytkowania,

-prowadzeniu nadzorów budowlanych na budowie.